บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่36) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น.ทางคณะนักศุกษาฝึกงาน ได้พากันไปที่เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยนำทีม ด้วยพี่แบงค์ และพี่เบลล์ ลุงของบูรณ์ได้ร่วมกันเข้าไปนั่งภายในห้องประชุมของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เนื่องในงาน การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เนื่องจากงานนี้ จะไม่ได้รับเลือกผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ดั้งนั้น ดิฉันและเพื่อนๆที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่เทศบาลบ้านฆ้อง ก็ได้ไปนั่งให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็ก และในการคัดเลือกนี้จะต้องมีคณะร่วมทั้งสิ้น 21 คน โดยมีการให้เสนอชื่อผู้ที่จะมารับการคัดเลือกทั้งหมด 10หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1-2คน หรือมากกว่าก็ได้ และทำการคัดเลือกโดยการยกมือของเด็กผู้ที่ไปเข้าร่วมประชุม เมื่อได้ตัวแทนแล้ว ท้ายสุดก็ได้ถ่ายรูปร่วมกัน และแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ


                บรรยากาศภายในงาน

 
       เด็กๆที่เข้ามาร่วมภายในงานครั้งนี้


คณะนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง


เสนอรายชื่อผู้ที่จะลงทำการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน


ยกมือเพื่อเลือกผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลบ้านฆ้องบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)