ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 6 กันยายน 2560)

                            วันที่  6 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 เพื่อเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากชาวบ้านในชุมชนและได้แบ่งกันเป็น 2 ทีม ทีมละ 4 คน เพื่อเป็นการช่วยกันในการทำงานและเป็นการแบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบกันอย่างเป็นระบบผลลัพธ์ที่ได้จากการไปเก็บข้อมูลก็จะครบถ้วนและรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)