เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความรัก เอะ มีสาระหรือเปล่าน่ะ เอาเป้นว่ามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่าน่ะ