GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทบทวนงานประจำ 9. : 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 49

27 พ.ย. 49

   - ปรับแก้รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549
   - หารือกับอ.ศุภวิทู นัดวันประชุมการเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบัน
   - หารือกับอ.ศุภวิทู เรื่องกิจกรรม 5 ส. การประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี

28 พ.ย. 49

   - ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
   - จัดเตรียมวาระการประชุม ก.ค.
   - เลือกกรรมการสหกรณ์ฯ 
   - สรุปโจทย์วิจัยสถาบันกับชรินทร์
   - แจ้งเรื่องการจัดทำแผนผังกับจักรพงศ์

29 พ.ย. 49

    - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2/50
    - ประชุมคณบดีพบภาควิชากายภาพบำบัด
    - นัดคุยกับบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไล่นก (ย้ายเครื่องเสียงไล่นก)

30 พ.ย. 49

     - ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 2/50
     - คณบดีพบงานบริการการศึกษา สรุปโจทย์วิจัยสถาบัน
     - เดินทางไปเข้าร่วมประชุมมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ
       ครั้งที่ 3 กับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

1 - 2 ธ.ค. 49

    - เข้าร่วมประชุมมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3

                                                                                      บอย สหเวช

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): งานประจำ
หมายเลขบันทึก: 63603
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)