เมื้อ 16 พ.ย.49 ได้ไปร่วมเรียนรู้กับกลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาทของสงขลา ผลปรากฏว่าเป็นที่ น่ายินดีมาก ๆที่ มีกลุ่มถึง 66 อปทและมีชาวบ้านร่วมเป็นสมาชิก 4 หมื่นคนเศษ ครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 1 6 อำเภอ ส่วนเงินที่ออมกันวันละ บาท มีไม่มากเท่า ประมาณ 16ล้านบาทเศษ แต่ถ้ามองเจาะลึกว่าในระยะเวลา 30 เดือนชาวบ้านทำได้เท่านี้ก็น่าชื่นชมและที่แน่กว่านั้น กลุ่มยังรวมตัวกันจดทะเบียนเป็นสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลาเรียบร้อยแล้ว  ท่านที่สนใจมาดูได้ใน วันที่ 16 ของทุก ๆ เดือน  โทร 074- 326818 จ้า