ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อ.พนมทวน ตใหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี ครั้งที่19

ช่วยกันทำความสะอาดรางวัวเพื่อนำเอาไปทิ้ง

ช่วงบ่ายก็ได้จัดต้นดาวเรืองทำป้ายจัดให้เรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)