ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีครั้งที่18

ช่วยกันจัดข้าวสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

จากนั้นก็ได้จัดเอาเก้าอี้มาล้างทำความสะอาดเรีบยร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)