ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อ.พนมทวน ต.หนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี ครั้งที่17

ได้ช้วยกันสีข้าวสารเพื่อคัดเอามาใส่กระสอบ

จากนั้นก็มามาจัดและเย็บกระสอบตามจำนวนข้าวสารที่สีได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)