ฝึกประสบการณ์อาชีพวันที่27

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560

ประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีตำบาล ณ วัดอุทุมทาราม (ท่ามะเดื่อ)


จุดรับลงทะเบียนและแจกเอกสาร

พูดและอธิบายภายในเอกสาร

บริการอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

พี่ๆทางสำนักงานได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำเพื่อผ่อนคลาย

นายอำเภอสมยศ พุ่มน้อย นายอำเภอบ้านโป่ง กล่าวเปิดประขุมและปิดประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)