ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่30

ในวันนี้เราได้เข้าร่วมเปิดงาน โครงการท่องเที่ยววิถีเกษตร ครั้งที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  จัดโดย จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

เวลา 08.00 น. เปิดการรับลงทะเบียนเข้างาน

เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีทำการเปิดงานในพิธี โดย ท่านผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี และคณะสำนักงานการท่องเที่ยวอาชีวกาญจนบุรี

เวลา 10.00 น. เริ่มการบรรยายและประชาคมเกี่ยวกับจุดเด่นในตำบลหนองสาหร่ายและความาเป็นเครือข่ายของตำบลที่มีความเข้มแข็งในด้านการจัดการเรื่องทรัพยากรและในเรื่องงบประมาณที่หมู่บ้านในรับโอกาสที่จะนำงบประมาณนี้มาพัฒนาและต่อยอดความเจริญภายในหมู่บ้านมีภาคีเครือข่ายจากภายนอกเข้ามาสร้างโอกาสภายในชุมชนของเราการสร้างกลุ่มเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพริกแกง กลุ่มทอผ้า กลุ่มเพาะใส้เดือนดิน กลุ่มสารตะกร้า กลุ่มน้ำสมุนไพร และยังมีประเพณีเด่นๆของตำบลหนองสาหร่ายคือประเพณี รำเหย่ย ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตและที่น่าภาคภูมิใจประเพณีรำเหย่ยเป็นที่รู้จักของคนภายนอกและสร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลหนองสาหร่ายเป็นอย่างมากเพราะนำประเพณีรำเหย่ายนี่ออกประกวดและนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนภายนอกจนได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลในการแข่งขันการร้องรำเหย่ยได้นำการร้องรำเหย่ยอัพลงเฟสบุ๊คจนเป็นที่รู้จักแก่คนภายนอกมากมาย

ลำดับต่อเป็นการจี้แจงและอธิบายถึงกลุ่มเศรษฐกิจแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในหมุ่บ้านว่ามีวัตถุประสงค์อะไรที่จัดตั้งขึ้นและได้รับผลอย่างไรบ้างในการจัดตั้งกลุ่มขึ้น การแนะนำปราชญ์ชาวบ้านในตำบลหนองสาหร่าย ว่ามีปราชญ์ในด้านอะไบ้างมีความชำนาญในเรื่องอะไรบ้าง เช่น ลุงชอบ เป็นปราชญืด้านการก่อสร้าง และมีกลุ่มธนาคารขยะเคลื่อที่ ซึ่งมี ลุงบล นิลเปลี่ยน เป้นประธานในการจัดการธนาคารขยะเคลื่อนที่อีกด้วย

                                                                พวกเราได้นำน้ำมาเสริฟ


                                                จากนั้นคณะรำเหย่ยได้มาทำการแสดง

จากน้้นพ่อแรม เชียงกา ได้อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับคณะรองผู้ว่า จ.กาญจนบุรี

จากนั้นเราก็ได้ช่วยกันเสริฟของพัักเบรกให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการ

จากนั้นเราก็ได้พาประชาชนที่มาร่วมโครงการชมรอบ  ม.6  ว่ามีภูมิปัญญาด้านอะไรบ้าง นี่คือภูมิปัญญาด้านการทอผ้า

                                                        นี่คือผ้าที่ทอเสร็จแล้ว

                                             ต่อไปคือภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงใส่เดือน

                                                            นี่คือใส่เดือนที่ลงเลี้ยง

                                                       และภูมิปัญญาการทำพริกแกง

                                           จากนั้นก็มาดูการแพ็คข้าวที่โรดงสีชุมชน

เมื่อเสร็จงานจากโครงการแล้วเราก็ได้ช่วยกันแพ็คข้าวเพื่อนำไปส่งให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต

ข้าวที่แพ็คได้

เสร็จงานภายในวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)