81-โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายวิจัย R&D และวิจัย PAR วิจัยถั่วทีป ถั่วแดน 4-6-9-60

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียง จัดอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 50 คน บรรยายหัวข้อวิจัย R&D และวิจัย PAR

วิทยากรโดย ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)