การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 23 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                        วันนี้ได้ลงมือศึกษาเขตติดของหมู่บ้านโคกเศรษฐี หมู่ 6 และได้ลงมือวาดภาพออกมาเพื่อจะนำไปให้ชาวบ้านช่วยดูความถูกต้องในวันที่จะจัดเวทีประชาคมเพื่อถ้ามีข้อผิดพลาดจะได้ให้ชาวบ้านช่วยกันติเพื่อจะได้ปรับการแก้ไขและได้ลงชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)