170904-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Debut

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.09.03


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “debut” 

      สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “DEY-byoo” หรือ “DEB-yoo”

      หรือ เน้นพยางค์ หลัง ว่า “dey-BYOO” หรือ “di-BYOO

Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบายว่า “debut” เป็นคำ นำมาจากภาษา French

     ที่ออกเสียงได้ทั้ง “de-BYOO” “DAY-boo” และ “DAY-byoo”

ความหมายเมื่อใช้เป็น นาม คือ

“first public appearance” = “ปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก” หรือ

“beginning of a career” = “เริ่มต้นงานอาชีพหนึ่ง” หรือ

“formal presentation” = “การนำเสนอเป็นทางการ” เช่น

หากแต่ การใช้ “debut” เป็น กริยา

     “ยังมิได้ถูกกำหนดให้เป็น มาตรฐาน”

     ถึงแม้จะมีปรากฏบ่อยมาก ทั้งการพูดและพิมพ์ เช่น

           ‘The actress debuts tonight in a new play.’

           ‘The company will debut its new model tomorrow.’

แนะนำว่า ระหว่างนี้ ให้ใช้ debut เป็น นาม ไปก่อน

จนกว่า Dictionary ที่เชื่อถือได้ จะยอมรับให้ทำหน้าที่เป็น กริยา


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตุ การใช้ “debut” ว่า

โดยทั่วไป ใช้เป็น กริยา ทั้งกับ “transitive” และ “intransitive” เช่น

           ‘Her new series will debut next March on network television.’

           ‘The network will debut her new series next March.’

การใช้ลักษณะนี้ เป็นที่ยอมรับแล้ว

     “ให้เกี่ยวข้องกับ วงการบันเทิงและงานการแสดง”

     หากแต่ยัง ไม่เป็นที่ยอมรับ โดยสมบูรณ์ เมื่อใช้กับ

     “การแนะนำตัว” ในแบบอื่น เช่น

     “กับผลิตภัณฑ์ สินค้า” หรือ “สิ่งพิมพ์” เช่น

             ‘The company will debut the new six-cylinder convertible next fall.’

             ‘The national edition of the newspaper debuted last summer.’

เหตุผล น่าจะเป็นเพราะ “ความเกี่ยวข้องในรูปแบบ” ของคำ “debut”

ที่มีกับ “show-business publicity”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revisedความเห็น (0)