บันทึก การเข้าชั้นเรียนครั้งที่ 2

  ติดต่อ

  รูปแบบต่างๆ ของการจัดสัมมนา   

การเข้าชั้นเรียนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549  วันนี้เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการจัดสัมมนา โดยที่ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบาย  Mind Map ของกลุ่มตนเอง และ อาจารย์ประไพ ก็ได้อธิบายยกตัวอย่างของการจัดสัมมนารูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น  จากนั้น ก็เป็นการนำเสนอหัวข้อปัญหาการศึกษากับอาจารย์ประไพทีละกลุ่ม  โดยกลุ่มของดิฉันชื่อกลุ่ม มาลีได้เสนอหัวข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เมื่อเสนออาจารย์ประไพแล้วไม่ผ่าน  เนื่องจาก ชื่อเรื่องไม่บ่งบอกว่าเป็นปัญหา ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นปัญหากานถ่ายโอนการจักการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังไม่ผ่าน อาจารย์ให้เหตุผลว่าปัญหานี้ยังไม่เกิดขึ้น จึงเปลี่ยนเป็นปัญหาเด็กไทยขาดคุณธรรม ก็ยังไม่ผ่านอีก ตอนนี้กำลังคิดหัวข้อใหม่อยูค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นันทพร ศรีแสง

หมายเลขบันทึก: 63563, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-10 15:31:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นันทพร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

อาจารย์เห็น ปัญหากานถ่ายโอนการจักการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น่าสนใจ แต่ต้องเขียนประเด็นที่จะศึกษาให้ดี มีบางแห่งโอนไปแล้ว- อจ.กฤษดาครับ 
หนูเสนอหัวข้อนี้กับอาจาร์ประไพไปแล้วปรากฎว่าไม่ผ่าน อาจเป็นเพราะว่าหนูมีข้อมูลไม่เพียงพอก็ได้ค่ะ