ถอดบทเรียนจากเวทีเสวนา “การจัดการความรู้กับสังคมไทย” มุมมอง : การเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้...ระหว่างผู้ฟังกับผู้เสวนา

การจบบทเรียนที่มีผู้ฟัง... ทำอย่างไรถึงจะจบบทเรียนได้อย่างประทับใจและบทเรียนนี้เป็นของทุกคน

                การจัดเสวนาเรื่อง  การจัดการความรู้กับสังคมไทย  ที่ตลาดนัดเครือข่ายการจัดการความรู้  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 20  พฤศจิกายน  2549 นั้น เมื่อผู้เสวนาทั้ง 4 ท่าน ได้แก่  1)  ศ. นพ.  วิจารณ์  พานิช   2)  ดร. ทิพวัลย์  สีจันทร์ 3)  คุณทวีสิน  ฉัตรเฉลิมวิทย์  และ  4)  คุณเดชา  ศิริภัทร ได้จบบทเรียนและข้อค้นพบจากประสบการณ์ 

                หลังจากนั้น ผู้ดำเนินรายการก็ได้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างผู้ฟังกับผู้เสวนา ซึ่งมีรายละเอียดที่นำมาให้ทุกท่านได้อ่านกันก็คือ             

          ผู้ฟังท่านที่ 1  ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้เล่าว่า...เมื่อได้มาเรียนในโรงเรียนชาวนา จริง ๆ ทำให้เห็นคุณค่าและมีความรู้อีกมากมายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพียงแต่ถ้า เราได้ลงมือทำกันจริง               

          ฟังท่านที่ 2  เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชาวนาได้เล่าว่า...เมื่อได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนชาวนาก็ได้มาเห็นได้มาปฏิบัติกันจริง ๆ เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของแมลงต่าง ๆ โดยเฉพาะแมลงชนิดนี้มีประโยชน์และมีโทษต่อข้าวต่อนาของเราอย่างไร?                

          49112114.gif   การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ฟังกับผู้เสวนา

          ผู้ฟังท่านที่ 3  เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชาวนาได้เล่าว่า...การทำนานั้นได้เรียนรู้มาจากพ่อแม่  เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ นั้นเป็นความรู้ที่แตกต่างกัน แต่เราก็เอาความรู้เหล่านั้นมาผสมกับการเรียนรู้ในตำรา และเรียนรู้จากประสบการณ์ แล้วนำมาทำเอง แล้วนำมาถ่ายทอดให้ลูกหลานให้คนรุ่นหลัง  ส่วนวิธีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนก็คือ  พาหลานไปนากับตนเองแล้วอธิบายให้ฟังในเหตุการณ์จริง เช่น  การนำน้ำเข้านา  และอื่น ๆ  กับหลาน 5 ขวบ จึงทำให้ตนเองเกิดข้อคิดว่า  แล้วคนรุ่นหลานหรือคนรุ่นหลัง จะสืบทอดอาชีพการทำนาหรือเปล่า         

             49112113.gif  

   * คุณนคร (ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชาวนา) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

                จ ากการสนทนาแลกเปลี่ยนกันนั้น  ได้ช่วยสร้างบรรยากาศของการปรึกษาหารือ  แต่ผลจะเป็นอย่างไร..คงจะต้องมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของชาวนา เข้ามาร่วมกันจัดการความรู้  มิฉะนั้นแล้ว ใครจะเป็นคนปลูกข้าวให้เรากิน   ถ้าอาชีพนี้สูญหายไป  ซึ่งเป็นอาชีพที่มีบุญคุณกับคนทุกคนและมีบุญคุณต่อแผ่นดินดั่งเช่น ตรรกศิลา.  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#ของดี#สรุปบทเรียน

หมายเลขบันทึก: 63561, เขียน: 27 Nov 2006 @ 13:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)