สัจจะวันละ ๑ บาทเพื่อพัฒนาคน

BEERTHAI
สิ่งสำคัญขอการคงอยู่ของโลกคือคนต้องมีหลักคิดที่จะให้มากกว่ารับ รู้จักรับผิดชอบในชีวิตตนแลผู้อื่น

เมื่อวันก่อนมีโอกาสได้รับความรู้จากพ่อชบ ยอดแก้ว ผู้นำทางความคิดส่วนดีให้สว่างไสวขจรไกล ที่ได้พูดคุยเพราะได้ทำวิจัยในชุดโครงการเดียวกับพ่อคือ การใช้การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

เรื่องราวที่น่าสนใจของพ่อคือแนวคิดที่มุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะทำเพื่อพัฒนาคน ท่านไม่ได้สนใจว่าเงินที่ได้รับมานั้นจะมากมายเพียงใด เพราะเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้คนมีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีสัจจะ มีคุณธรรม และสิ่งเหล่านี้ที่จะเป็นตัวการสำคัญพาคนทั้งหลายบนโลกใบนี้ พ้นวิกฤตการณ์ทั้งหลายได้

วิกฤตการณ์ที่กล่าวถึงคือ วิกฤตการด้านสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติกำลังให้บทเรียนกับมนุษย์อยู่ในปัจจุบัน วิกฤตการณ์ด้านสังคมที่ผู้คนทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์นั้นต้องรับผลกรรมที่ตนเองและวงศาคณาญาติของตนเองก่อไว้

นอกจากเรื่องตัวเงินที่กล่าวแล้วเรื่องของสวัสดิการก็เช่นกันเป็นการพัฒนาคนให้รู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม สวัสดิการมีขึ้นมิได้อยากให้คนมาใช้สวัสดิการ แต่ต้องการให้คนรับรู้ถึงความมั่นคงในอนาคตของชีวิตว่าจะไม่ถูกทิ้งขว้างจากสังคม

นับว่าเป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง เพราะสิ่งสำคัญขอการคงอยู่ของโลกคือคนต้องมีหลักคิดที่จะให้มากกว่ารับ รู้จักรับผิดชอบในชีวิตตนแลผู้อื่น ใช้สิทธิอย่างเต็มที่แต่อย่าไปเหลื่อมล้ำสิทธิของผู้อื่น ให้ความเป็นธรรม ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันทุกคนทุกหนทุกแห่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKM

คำสำคัญ (Tags)#ศาสนาและปรัชญา#เช่นนั้นเอง

หมายเลขบันทึก: 63554, เขียน: 27 Nov 2006 @ 13:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)