• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง

  หากมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่จะทำให้สังคมดี คนมีความสุขมากขึ้น  

จากการเข้าร่วมฟังเรื่องตัวชี้วัดเมื่อวานมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีอยู่ที่หมด ๔ ขั้นตอนคือ

๑) การลงทะเบียนครัวเรือน (Registration)สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

๒) กำกับดูแล ประเมินแนวทางปฏิบัติและผล (Certification)

๓) ให้การสนับสนุน การให้คำปรึกษาแนะนำ ฯลฯ (support)

๔) การให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่บทเรียน (Dissemination)

เหล่านี้หากมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่จะทำให้สังคมดี คนมีความสุขมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 63547
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)