ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง

  ติดต่อ

  หากมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่จะทำให้สังคมดี คนมีความสุขมากขึ้น  

จากการเข้าร่วมฟังเรื่องตัวชี้วัดเมื่อวานมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีอยู่ที่หมด ๔ ขั้นตอนคือ

๑) การลงทะเบียนครัวเรือน (Registration)สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

๒) กำกับดูแล ประเมินแนวทางปฏิบัติและผล (Certification)

๓) ให้การสนับสนุน การให้คำปรึกษาแนะนำ ฯลฯ (support)

๔) การให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่บทเรียน (Dissemination)

เหล่านี้หากมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่จะทำให้สังคมดี คนมีความสุขมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKM

หมายเลขบันทึก: 63547, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:31:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สิ่งแวดล้อม#เช่นนั้นเอง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)