บันทึกที่1 ห้องประชุมของที่ประชุมอธิการบดี

ประกาศเปิดห้องประชุมออนไลน์

ห้องประชุมของที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ


ชื่อห้องประชุม http://gotoknow.org/planet/academicforum

(1)วิธีเข้าไปอ่านข่าวสารในห้องประชุม-ให้พิมพ์ชื่อห้องประชุมตามข้างบนลงไป

(2)วิธีเขียนบันทึกส่งเข้าห้องประชุม-เขียนบันทึกลงในบลอกของตน บันทึกจะไปแสดงที่ห้องประชุมเอง โดยอัตโนมัติ


ขอเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่าน ร่วมกันใช้ห้องประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการของสมาชิกมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น

การเขียนบันทึก 

(1)เข้าไปในบลอกของท่าน ผมได้สร้างให้ท่านแล้วครับ ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อบลอกของท่าน   http://gotoknow.org/blog/ชื่อมหาวิทยาลัยแบบสั้น(ดูตารางแนบข้างล่าง )

(2)การเข้าบลอกให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังนี้

ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน คือ = ชื่อมหาวิทยาลัยแบบสั้น( ดูตารางแนบข้างล่าง)

(3)ตัวอย่างเช่น  บลอกของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชื่อบลอกของท่าน  http://gotoknow.org/blog/suansunandha

ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน คือ = suansunandha

(4)ตัวอย่างเช่น บลอกของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อบลอกของท่าน  http://gotoknow.org/blog/petchburi

ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน คือ = petchburi  เป็นต้น

(4)เมื่อเขียนบันทึกในบลอกของท่านแล้ว บันทึกของท่านจะไปปรากฏในห้องประชุมhttp://gotoknow.org/planet/academicforum  ทันทีโดยอัตโนมัติ 

โปรดทดลองดูครับ

*********************************************************************************************

ขอให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องประชุมออนไลน์ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยราชภัฏ#ที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 63542, เขียน: 27 Nov 2006 @ 13:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)