10 ธันวาคม

เมธี
วันรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ วันรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม พ..2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ประวัติ
   
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ..2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งใน ประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมาเป็นเวลา 700 ปีเศษ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย  โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ      การเปลี่ยนแปลงนี้ นำโดย กลุ่มคนรุ่น หนุ่มสาว ที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ  ได้อิทธิพลจากแนวความคิดค้าน ระบอบประชาธิปไตยตะวันตก กลุ่มนี้มีชื่อว่า "คณะราษฎร์" นำโดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง การนองเลือด    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า-เจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ มีการยกเลิก การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และทรงมอบ…….รัฐธรรมนูญ  ฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศให้กับประชาชน    ที่จริงแล้ว พระองค์ทรงเตรียมการ ที่จะมอบอำนาจของพระองค์ ให้อาณาประชาราษฏร์ ก่อนที่จะมีการเรียกร้อง เสียด้วยซ้ำไป   รัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดที่ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติ
กิจกรรมในวันรัฐธรรมนูญ
-           ในสมัยก่อน    มีการฉลองวันรัฐธรรมนูญในกรุงเทพมหานครเป็นงานใหญ่  มีการออกร้านแสดงผลงาน และ
กิจกรรมของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ มีคนทั่วไปมาเที่ยวชม 
     -     ในปัจจุบัน  มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลอง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทุกปีสืบมา งานนี้เป็นงานพระราชพิธีและรัฐพิธีร่วมกัน และมีพิธีการวางพวงมาลาถวายสักการะ   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์   ที่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทย  และมีการประดับธงชาติบริเวณอาคารบ้านเรือน สถานที่ต่าง ๆ ------------------------------------ หมายเหตุ    -    รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน   คือฉบับที่ 16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.. 2540 ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุด .

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสังคมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#วันรัฐธรรมนูญ

หมายเลขบันทึก: 63540, เขียน: 27 Nov 2006 @ 13:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)