เรื่องของ...นม

เมธี
นมสด..จ้ะ

¹ÁÊ´

`   นมสด   เป็นนมที่รีดมาจากแม่วัวและจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  แต่นมที่รีดจากแม่วัวแล้วจะนำไปขายทันทีไม่ได้   ต้องทำลายเชื้อโรคเสียก่อน วิธีการอุ่น ทำลายเชื้อโรคก็มีหลายวิธี    จึงเกิดชื่อนมชนิดใหม่ๆ ที่ราชการกำหนดขึ้นดังนี้ `  

1. ¹ÁÊ´¾ÒÊà¨ÍÃìäÃÊì   คือ นมสดที่อุ่นให้ร้อนไม่น้อยกว่า 63 องศา เซลเซียสเป็นเวลานานไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรืออาจจะอุ่นให้ร้อนไม่น้อยกว่า 72 องศาเซลเซียส    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 วินาที  แล้วต้องเก็บรักษาไว้ในที่เย็นไม่เกิน 10 องศาเซลเซียสตลอดเวลา (จะบริโภคไม่ได้ ถ้าเก็บนานกว่า 3 วัน  แม้ว่าจะเก็บในที่เย็นตลอดเวลาก็ตามเพราะจะมีจำนวนเชื้อโรค หรือแบคทีเรียเจริญขึ้นในจำนวนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้) `  

  2. ¹ÁÊ´ÊàµÍÃÔäÅÊ ì     คือ นมสดที่อุ่นให้ร้อนไม่น้อยกว่า 100 องศา เซลเซียส     และบรรจุในภาชนะ ปิดสนิท สะอาดปราศจาก เชื้อโรค ประเภทกระป๋องและไม่ต้องเก็บในที่เย็น ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป `  

3. ¹ÁÊ´ÊàµÍÃÔäÅÊì´éÇÂÇÔ¸Õ ÂÙ àÍÊ ·Õ คือ  นมสดที่อุ่นให้ร้อนไม่น้อยกว่า 133 องศา เซลเซียส ไม่น้อยกว่า 1 วินาที   และบรรจุในภาชนะปิดสนิทสะอาดปราศจากเชื้อโรค   ประเภทกล่องกระดาษไขและไม่ต้องเก็บในที่เย็น ไม่ควรเก็บไว้นานนักเพราะมีอายุเช่นเดียวกัน `  

4. ¹Á¾ÃèͧÁѹà¹Â    คือ  นมสดที่รีดมาจากแม่วัวและแยกเอามันเนยบางส่วนออก `  

5. ¹ÁÊ´¢Ò´Áѹà¹Â คือ นมสดที่รีดมาจากแม่วัวและแยกมันเนยออกเกือบหมด หรือที่เรียกว่าหางนม

ที่มา   -  เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกำแพงแสน . / http//www.kps.kuac.th      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธี

คำสำคัญ (Tags)#นมสด

หมายเลขบันทึก: 63552, เขียน: 27 Nov 2006 @ 13:28 (), แก้ไข: 29 Apr 2012 @ 00:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)