ในสัปดาห์นี้ศูนย์ฯจะมีบุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพท่านหนึ่งที่ต้องโยกย้ายไปหน่วยงานอื่น เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน คือ พี่เก๋ เอื้อมภรณ์ อันทะรัง ซึ่งเป็นพี่สาวของผม ผู้ชักชวน และมีส่วนช่วยให้ผมเข้าทำงานในศูนย์ฯนี้ เมื่อ 4 ปีก่อน

พี่เก๋คือผู้ที่เริ่มบุกเบิก เริ่มต้นงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณตั้งแต่ปี 42 พร้อมกับรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพคนแรก คือ ท่านอาจารย์จินดา งามสุทธิ

Tacit Knowledge ในด้านประกันคุณภาพในตัวของพี่เก๋มีอย่างเต็มเปี่ยม ส่วนที่ผมได้เรียนรู้มามีแค่บางส่วนเท่านั้น เสียดายระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้เครื่องมือต่างๆ ของการจัดการความรู้ เข้ามาสกัดความรู้ที่สั่งสมในตัวบุคคล มันอาจจะสายไปแล้วที่จะมาบ่นในวันนี้

เสียดายความรู้ประสบการณ์ที่จะต้องโยกย้ายไปด้วย น่าอิจฉาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพ

  • คนเรากว่าจะรู้คุณค่าในบางสิ่งก็ต่อเมื่อกำลังจะเสียมันไปแล้ว

KPN