หัวข้อที่ 7 การตีความ Article XX ภายใต้ GATT /WTO 1994

           การตีความ Article XX  ภายใต้ GATT / WTO   1994

                1.  Gasoline Case[1] ( VeneZuela , Brazil etc. versus US )

                         คดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสหรัฐอเมริกาได้ใช้กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดกับลักษณะเฉพาะของสารเคมีของน้ำมันเบนซินที่นำเข้ามากกว่าน้ำมันเบนซินที่กลั่นได้ภายในประเทศ  ซึ่งเวเนซูเอลาเห็นว่าเป็นการไม่ยุติธรรมขัดต่อหลักหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ( National  Treatment:NT)และไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นตาม Article XX (b) ,(g)  คดีนี้สหรัฐอเมริกาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อองค์กรอุทธรณ์ ( Appellate  Body )  ซึ่งในรายงานขององค์กรอุทธรณ์ ( Appellate  Body )  ให้ความเห็นว่า กฎเกณฑ์น้ำมันเบนซินของสหรัฐอเมริกาเข้าข่าย Article XX (g)  องค์กรอุทธรณ์ ( Appellate  Body ) เห็นว่าไม่ควรตีความ Article XX (g)   อย่างแคบเหมือนอย่างเช่นคดีก่อนๆ[2]   แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนบทนำ(Introductory Provision or  Chapeau ) ของ Article XX[3]   ซึ่งในคดีนี้องค์กรอุทธรณ์ ( Appellate  Body )  เห็นว่าการตีความ Article XX นั้นต้องปรับใช้และตีความโดยพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละคดีประกอบด้วย  รวมทั้งต้องใช้หลักการตีความสนธิสัญญาตาม  Vienna  Convention  on The Law  of  Treaty  มาใช้ในการตีความถ้อยคำตาม Article XX   ด้วย

                       2.       Shrimps-Turtles  Case  ( Thailand , India etc. versus US ) คดีนี้นำเข้าสู่กระบวนพิจารณาของ WTO  โดยอินเดีย  มาเลเซีย  ปากีสถาน  และไทย  อันเนื่องมาจากการที่สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายภายในของ สหรัฐอเมริกา  คือ  Section 609  of  US  Public Law101-162  ซึ่งบัญญัติวางข้อกำหนดว่า  กุ้งที่จับด้วยเทคโนโลยีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อเต่าทะเลไม่อาจนำเข้าสหรัฐอเมริกาได้  และกำหนดให้เรือประมงที่จับกุ้งใช้เครื่องมือแยกเต่าทะเล (TEDs )  คดีนี้องค์กรอุทธรณ์ (Appellate  Body )  พิจารณาว่า  มาตรการห้ามนำเข้าของสหรัฐอเมริกาขัดต่อ GATT 1994  Article XI  และแม้ว่ามาตรการดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาจะเข้าข้อยกเว้นในส่วนบทเฉพาะตาม Article XX (g) คือเป็นมาตรการที่เป็นไปเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อาจสูญพันธุ์ หรือหมดสิ้นไป แต่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในส่วนบทนำ(Introductory Provision or  Chapeau )ของ Article XX    เพราะมาตรการของสหรัฐอเมริกาเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิกของ WTO     เนื่องจากข้อเท็จจริงนั้นสหรัฐอเมริกาได้จัดหาเทคโนโลยีและความช่วยเหลือทางการเงินรวมทั้งให้เวลาปรับตัวต่อประเทศในเขตทะเลแคริบเบียนแต่มิได้ให้กับประเทศในแถบเอเชีย 4 ประเทศ (อินเดีย  มาเลเซีย  ปากีสถาน  และไทย )


[1] United States-Standards  for  Reformulated  and  Conventional  Gasoline.
[2] Appellate  Body  asserted  that  there  is  nothing  in  the  statue  that  would  indicate  that  either  “related  to”  or  “in  conjunction  with”  should  be  interpreted  to  mean  “primarily  aimed  at”
[3] The  Appellate  Body  concluded  that:  “ the  baseline  establishment  rules  in  the  Gasoline  Rule,  in  their  application,  constitute “unjustifiable discrimination”  and a  “disguised  restriction  on  international  trade”  we  hold, in  sum,  that  the  baseline  establishment  rules,  although  within  the  terms  of  Article XX (g ,  are  not  entitled  to  the  justify  protection  afford  by  Article XX  as a  whole.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเคราะห์วิจารณ์ข้อยกเว้นตามมาตรา 20 ของGATT/WTO ข้อยกเว้นหรือแค่ข้ออ้าง?

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#การค้าระหว่างประเทศ#องค์การการค้าโลก

หมายเลขบันทึก: 63557, เขียน: 27 Nov 2006 @ 13:36 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 21:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)