การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

30  สิงหาคม 2560

ผมได้ออกพื้นที่กับทาง อบต. ลงพื้นที่ไปเปลี่ยนหลอดไฟทางประจำหมู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)