(คุยกับตนเอง ตอนที่ 35) "ความยากของการเข้าถึงคืออะไร"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 35) "ความยากของการเข้าถึงคืออะไร"

"อะไรคือความยากของการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ"

#คุยกับตนเอง 

เข้าใจเข้าถึงและนำไปใช้ได้
อะไรคือความยากลำบากของการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ
กระบวนการสื่อสาร
วิธีการสื่อสาร
การติดตามและประเมินผล
สื่อสารไปแล้วข้อมูลของผู้รับสารเป็นอย่างไร---

ธรรมชาติของผู้ให้
ธรรมชาติของผู้รับ
ธรรมชาติของตัวสาร/วิธีการ

#Noteความคิด
- อคติ => เป็นเรื่องของใจ
- มิจฉาทิฐิ => เป็นเรื่องของความคิด

"ใจไม่เปิด ไม่ไว้วางใจ นำไปสู่การปิดกั้น และความเห็นที่ผิด หรือบิดเบือน"การสื่อสารจึงออกมาทาง negative ปิดกั้นการเรียนรู้...

"เปิดใจ ไว้วางใจ ใจเบาโล่งโปร่งสบาย นำไปสู่ความพร้อมที่จะทำความเข้าใจ และเรียนรู้" พื้นที่การเรียนรู้จะเปิดกว้างอย่างไร้ขอบเขต

#KMUC
01-08-60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)