การทดลองสอนครั้งที่1

           ในวันพุธที่16 สิงหาคม 2560   ผมได้ลงพื้นที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานในการออกเเบบเเละพัฒนาหลักสูตรโดยการได้ทดลองสอนอย่างน้อยสองครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาเเละความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ทดลองสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี2/1 โดยมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

การทดลองสอนครั้งที่1
วิชาประวัติศาสตร์  เรื่องบุคคลสำคัญของชาติไทย เวลา 50 นาที ห้อง 2/1 จำนวน 24 คน
การจัดการเรียนการสอน (วันพุธที่16 สิงหาคม 2560)
ขั้นนำ ทำความรู้จักกับผู้เรียนโดยการแนะนำ และให้นักเรียนแต่ละคนแนะนำตัว พาผู้เรียนเล่นเกมส์ฝึกสมาธิ  ตั้งคำถามชวนคิดให้ผูเรียนตอบโดยยิงคำถามไปแต่ละคน ว่าบุคคลสำคัญเป็นอย่างไร และยกตัวอย่าง
ขั้นสอน ครูยกตัวอย่างบุคคลสำคัญ ท้าวสุรนารี พระพี่นางเธอฯ สืบ นาคะเสถียร พร้อมเล่าถึงประวัติ ผลงานสำคัญ แล้วพาผู้เรียนอ่าน  และจดลงในสมุด เมื่อเสร็จแล้วมาอ่านให้ครูฟัง 
ขั้นสรุป ครูบอกถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญ และความดีที่ผู้เรียนควรปฎิบัติตาม 
ปัญหาที่พบพฤติกรรมของผู้เรียน
1สอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะผู้เรียนเสียงดังมาก เนื้อหาในการเรียนมากเรียนตัวอย่างบุคคลสำคัญได้คนเดียว
2ผู้เรียนอยู่ไม่นิ่ง ชอบหยอกเพื่อน ส่งเสียงดังมาก
3.ผู้เรียนให้ความสนใจระยะสั้นในช่วงแรกๆประมาณ10-15 นาที แค่นั้น
4.ผู้เรียนอยู่ไม่นิ่งเมื่อสงสัยสิ่งใดก็จะเดินมาทำถามครูเลย 
5.เด็กยังอ่านไม่ได้ประมาณ40เปอร์เซ็นต์
6..เด็กยังเขียนไม่ได้ประมาณ20เปอร์เซ็นต์
7.เด็กมีปัญหาทางด้านการพูด 1 คน

    การจัดการเรียนการสอนค่อนข้างไม่เป็นดังที่หวัง การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเเผน ผู้เรียนเสียงดัง เเละค่อนข้างซน ทำให้รู้ว่า

1 เด็กชอบสนุก ชอบเล่นเกมส์ ชอบฟังนิทาน ไม่ชอบฟังการบรรยายที่นานๆ

2 การสอนที่ไร้สื่อหรือเทคนิค กิจกกรรม ที่ดึงความสนใจเเก่ผู้เรียน ก็ยากที่จะจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกหนุ่มชายเเดนความเห็น (0)