ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

                                           วันที่ 30 สิงหาคม 2560 มีช่างแอร์มาทำการล้างแอร์ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ผมได้รับมอบหมายจากอาจารย์พี่เลี้ยงให้ดูการทำงานของช่างแอร์ และ นำทางช่างแอร์ไปยังตึกต่างๆ เพื่อที่ทำการล้างแอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)