การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

                                          วันนี้ได้รับหน้าที่ จากอาจารย์ประสงค์ ลีลา (อ.พี่เลี้ยง) ให้พาช่างแอร์ไปล้างแอร์ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี แล้วดูวิธีการในการล้างแอร์ ในแต่ละตึกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการล้างแอร์ได้เอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)