การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 31 สิงหาคม 2560)

                      วันนี้นักศึกษาฝึกงานได้รับหน้าที่ในการปลูกต้นทองอุไรและใส่ปุ๋ยพรวนดิน ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 

                                                                    ปุ๋ย

                                                                 ใสปุ๋ยพรวนดิน

                              อาจารย์ประสงค์ ลีลา ให้การแนะนำในการปลูกอย่างถูกวิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)