KM เบิกบาน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานเพิ่งคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่ง "ทำ KM มาเป็นสิบปีแต่ยิ่งทำคนยิ่งเป็นทุกข์ ....มันคืออะไร"

เลยขออนุญาตและเปลี่ยนแปลงทัศนะส่วนตัวไปว่า "KM เป็นเครื่องมือที่นำมาสู่ความเป็นอิสระ ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของบุคคล ยิ่งทำยิ่งเกิดพลัง เพราะเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงและเจริญงอกงามในคน...พัฒนาความรู้เชิงเทคนิคและพัฒนาความรู้เชิงชีวิตเบิกบาน"

"ถ้าทำแล้วเป็นทุกข์นั่นแสดงว่าเราหลงทาง"...

#KMUC
#KMR2R
#KMtoTransformation


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)