ร่วมงาน พยาบาลเกษีณ มช 2560

ร่วมงาน พยาบาลเกษีณ มช 2560

30 สิงหาคม-2 กันยายน 2560

มางานเกษียณ ร่วมกับประชุมวิชาการ ร่วมงาน พยาบาลเกษีณ มช 2560 ตั้งแต่ 30 สิงหาคม 

มีการประชุมวิชาการเรื่อง ตามรอยเท้าพ่อ:พลังวิชาชีพ สู่ภาวะสุขภาพที่ยั่งยืน 

จัดที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ เชียงใหม่  

  • มีโอกาสมานำเสนอผลงาน เรื่อง การนำผลวิจัยมาใช้เพื่อการป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็ง


มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 23 หลักการทรงงาน โดย ศาสตราจารย์ นพ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตร์พระราชา

หลักการทรงงาน

  • ในหลวงท่านใช้หลักคิดว่า จะทำอะไร เพื่อใคร มีประโยชน์อย่างไร ใช้หลักวิชาว่า ศึกษาให้รู้จริงว่าจะทำงานที่กำหนดแล้วอย่างไรจึงจะประหยัด เรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด และหลักปฏิบัติ คือ ออกแบบระบบงาน หลักปฏิบัติที่ดี มีการประเมินผลปรับปรุงให้ดียิ่งจขึ้น

แนวปฏิบัติพระราชทาน คือ 

  • เร็วๆเข้าไว้ ลดขั้นตอน ช่วยเขาให้ช่วยตนเองและปิดทองหลังพระ

หลักการทำงาน 

  • เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เงื่อนไขหลักวิชา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขในการดำรงชีวิต มีความอดทน เพียร มีสติ มีปัญญาแลรอบคอบ

หลักตัดสินใจ 

  • พอประมาณตามอัตภาพ ความมีเหตุผลและไม่กระทบต่อภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็ง
  • สุดท้ายท่านได้บอกพวกเราพยาบาลว่า การรับฟังอย่างฉลาดจะพบกับความสำเร็จอย่างสมบูรณ์
  • อย่าทำเพื่อเรา ขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน

...

คืนวันที่ 31 สิงหาคม2560 จัดพิธีงานเกษียณให้กับผู้เกษียณในปีนี้ จัดได้ยิ่งใหญ่ อลังการ สมกับเป็นพยาบาลของพระราชาจริงๆวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ยังมีการจัดประชุมต่อไปค่ะ  

กลับขอนแก่น 2 สิงหาคม 2560 เช้ามืด


มา 30 คนจาก มข


สวยงาม สมวัย


ปีนี้มีผู้เกษียณซึ่งเป็นระดับหัวหน้าฯ 101 คน มางานคืนนี้ประมาณ 30 คน พี่ๆส่วนใหญ่ยังดูสุขภาพดีค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (0)