ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 07/08/2560
หว่านเมล็ดผักลงแปลงที่เตรียมไว้หลังจากหว่านเมล็ดผักเสร็จแล้วก็นำฟางไปคุมหลังจากที่นำฟางคลุมที่แปลงผักแล้วก็รดน้ำและตัดต้นกล้วยเพื่อนำไปเป็นอาหารให้หมู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)