ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 23

วันนี้นักศึกษาได้ลงไปที่ อบต. เจ็ดริ้วเพื่อมาร่วมช่วยปลูกต้นดาวเรืองจำนวน 2000 ต้น เพื่อถวายแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ทำงานร่วมกับพี่ๆที่ อบต.ครับ และส่วนในการปลูกต้นดาวเรืองก็มี แกลบ  4 ส่วน ขี้เถ้า 3 ส่วน ขุยมะพร้าว 3 ส่วน คลุกให้เข้ากันและนำใส่ถุงดำปลูกต้นดาวเรืองครับ หากใช้ดินล้วนอัตราการงอกงามจะมีน้อยกว่าครับ

                     รูปต้นดาวเรือง

                        รูปต้นดาวเรือง

                  รูปส่วนผสมต่างๆ

                 รูปคลุกเคล้าให้เข้ากัน


               รูปใส่ดินและ ใส่ดาวเรือง

                      รูปที่ใส่เสร็จแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)