ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 04/08/2560
ช่วงเช้าได้ไปเข้าร่วมประชุมกับ อสม.ที่เทศบาลบ้านโคกหม้อ ช่วงบ่ายได้เตรียมแปลงเก็บเศษหินและดึงต้นหญ้าออกเพื่อเตรียมปลูกผักแครอทและครูพี่เลี้ยงได้มาสอนวิธีการปลูกแครอทว่าจะมีวิธีการปลูกยังไงให้แครอทขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)