ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 22


วันนี้นักศึกษาได้ลงไปสับตะไคร้ต่อ สับต่อจากครั้งที่แล้วเอาให้ได้ 20 กิโลกรัมครับ สับไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตามจำนวนครับ โดยมีป้ากรองทิพย์เป็นคนคุมการทำครับ

                          รูปตะไคร้

                        รูปสับตะไคร้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)