การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( วันที่ 28 สิงหาคม 2560)

  วันนี้ได้ช่วยทางศูนย์ฯ ทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จะนำไปไว้ในหอพักที่กำลังอยู่ในระหว่างการสร้าง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มาเข้าค่ายอบรมภายในศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนได้พักอาศัยกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)