การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่28 สิงหาคม 2560

ประชาคมโครงการที่พวกเราได้ดำเนินการกันอยู่

ร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมประชุมและพี่เลี้ยง

ติดป้ายการทำประชาคมของนักศึกษาไว้ภายในศูนย์การเรียนรู้

ช่วยกันทำงานชิ้นต่อไปเพื่อนำเสมอให้กับอาจารย์พี่เลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)