กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีและเข้ารายงายตัวต่อท่านายกเทศมนตรีตำบลนายาง (วันที่28-08-2560)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีและเข้ารายงายตัวต่อท่านายกเทศมนตรีตำบลนายาง

       วันที่  28 ส.ค. 2560  ทีมฝึกได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีและเข้ารายงายตัวต่อท่านายกเทศมนตรีตำบลนายาง  โดยในช่วงเช้าพวกเราได้ร่วมปลูกต้นทองอุไรซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสีเหลืองทองสดใส  มีลักษณะกรีบดอกที่สวยงามและเหมาะสมที่จะนำมาปลูกประดับเพื่อความสวยงาม  เมื่อเสร็จภารกิจการปลูกต้นไม้พวกเราได้เดินทางไปพบและรายงานตัวต่อท่านนายก  อนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลนายาง  ท่านนายกได้เปิดโอกาสให้พวกเราถามคำถามอะไรก็ได้คนละหนึ่งข้อ  บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างอบอุ่นท่านนายกได้ให้ข้อคิดการทำงานว่าต้องขยันและอดทนจึงจะเดินไปได้และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  และช่วงบ่ายทีมฝึกเรามีภารกิจที่ต้องรับหน้าที่เป็นเด็กการโรงแรมชั่วคราวทั้งจัดเครื่องดื่ม  วางแก้วน้ำ  ปูเตียงและพับผ้าเป็นรูปต่างๆ  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไปอบรมต่างจังหวัดเหลือเจ้าหน้าที่เพียงสองคน  พวกเราจึงได้รับมอบหมายในการทำงานในครั้งนี้  ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของพวกเราที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนพวกเราต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
ภาพที่ 1-4  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีและเข้ารายงายตัว

                ต่อท่านายกเทศมนตรีตำบลนายาง  (28-08-2560 : เวลา 8.30-17.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)