การฝึกประสบการณ์วิชาพีช วันที่ 28 สิงหาคม 2560


ประชาคมโครงการที่พวกเราดำเนินงานกันอยู่

ทหารนั่งฟังคำบรรยาย

ทหารลงชื่อ

พรีเซ็นโครงการ

ถ่ายรูปร่วม

ติดป้ายที่ศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)