170827-4 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Cut and dried & cut and paste

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.08.27


Common Errors In English Usage และ

Wiktionary

อธิบาย การใช้ สำนวน “cut and dried”

   ถือเป็น คำทางการ มากกว่า “cut and dry”

   หมายถึง “set” “not open to change”= จัดตั้ง หรือ ไม่เปิดช่องให้เปลี่ยนได้ เช่น

         ‘The procedure is not quite cut and dried there’s definitely room for improvisation.’

(American Heritage Dictionary)

ให้ข้อสังเกตว่า ความหมาย สำนวนนี้แต่เดิม พาดพิงถึง

      สมุนไพร (herbs) ที่มีขายในร้าน ยา เพื่อให้แตกต่างกับ สมุนไพร สด

เมื่อใช้ขยาย คำนาม ต้องสะกดว่า “cut-and-dried”


ที่มักทำให้ผู้ฟัง สับสนกับ “cut and dry”

        ที่ถึงแม้ “cut and dry” จะมีลงไว้ใน WordWeb และ Chambers Dictionary

       ให้ความหมายว่า “fixed beforehand” = กำหนดไว้ตายตัว หรือ

       “decided in advance” = ตัดสินใจไว้ก่อนแล้ว

       แต่ไม่มีการนำมาใช้ ในงานเขียน

ส่วนสำนวน “cut and paste”

      ซึ่งเป็น วลีที่คนส่วนมากคุ้นเคย ที่ใช้บ่อยครั้ง

     ถึงแม้เมื่อต้องการให้หมายถึง “copy and paste” ในการใช้กับคอมพิวเตอร์

การใช้คำนี้ อาจทำให้ ผู้ฟังที่ตีความตามอักษร ทำให้เสียหายได้

เพราะ “cut and paste” หมายถึง “ต้นฉบับจะถูก ลบทิ้ง”

แต่ถ้า “copy and paste” จะยังคงข้อความนั้นไว้ที่เดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)