การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 18 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ลงศึกษแผนที่ หมู่บ้านโคกเศษรฐี

                        วันนี้ได้ลงไปศึกษาแผนที่ในหมู่บ้านโคกเศษรฐีเพื่อศึกษาเส้นเพื่อจะนำมาประกอบในการทำแผนที่เดินดิน เขตรอยต่อของแต่ละทิศ หมู่บ้านที่ติดต่อมีหมู่บ้านอะไรบ้าง บ้านเรือนแต่ละหลัง สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)