ครั้งที่ 23 : (25 สิงหาคม 2560)

วันนี้เรา 3 คน 1.นางสาว ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

                      2. นางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

                     3.นาย เอกรินทร์ สีเอก

         ได้รับหน้าที่ให้ไปดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดปันสุข ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ในครึ่งวันเช้า พวกเราเดินทางมาถึง ที่อุทยานกันตั้งแต่ 7.00 น. เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก ยกโต๊ะและเก้าอี๋จัดเตรียมไว้ให้พ่อค้าแม่ค้าเกษตรปลอดสารเคมีของเรา เวลา 8.00 น. ร้านค้าเริ่มมาตั้งกันบ้างแล้ว ร้านที่มาร้านแรกเลยคือ ร้านกล้วยปิ้งสี่หนุ่มบอยแบรนด์ มาตั้งกันตั้งแต่เช้า จากนั้นก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆ จน 10.00 น. จึงครบทุกร้าน เมื่อครบทุกร้านเรียบร้อย เราจึงพักทานอาหารเช้ากันก่อน (หิ๊ววววหิว) เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อย เราก็มาตรวจดูความเรียบร้อยอีกทีใครขาดเหลืออะไรไหม จากนั้น ก็เริ่มเช็คชื่อ ลงทะเบียนว่าวันนี้ร้านไหนมาขายบ้างร้านไหนไม่มาบ้าง จากนั้นก็ถ่ายรูปร้านค้าทุกร้านทำเป็นแฟ้มไว้ ไม่แน่นะคะ ร้านไหนที่มาทุกอาทิตย์เราอาจจะมีรางวัลมอบให้ก็เป็นได้

ช่วง 11.40 น. ท่าน อาจารย์ เกศินี ประทุมสุวรรณ ได้มารับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดปันสุข และ เยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้า เครือข่ายเกษตรปลอดสารเคมีของเราและช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าอีกด้วย เวลาเกือบ 13.00 น.เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย พวกเราเดินทางกลับมหาลัย เพื่อมาทำงานที่ได้รับมอบหมายต่างให้เรียบร้อย เพื่อที่จะให้เสร็จทันเนื่องจากพวกเราตั้งเป้าว่างานทุกชิ้นจะต้องเสร็จภายในอาทิตย์นี้ และ เวลา 17.30 น. เราจึงแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน

ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด


ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด


ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด


ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด


ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด


ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

ภาพบรรยากาศภายในตลาด ขณะช่วยขนของ และ อ.เกศินี เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)