การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่10

26/08/60.วันนี้ผมได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาที่มารวมกิจกรรมปลูกข้าวดำนากับทางหน่วยฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)