วันจันทร์ ที่ 27 พ.ย. 2549 ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ ไมค์ และบันทึกภาพตลอดทั้งโครงการของงาน Jounel Club ณ ห้องประชุม 3