ตอนที่ 15 

สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 13   ว่าด้วยองค์กรเคออร์ดิคกับ KM (2)   ชี้ให้เห็นว่าองค์กรเคออร์ดิคจะต้องรู้จักทำงานในพื้นที่แห่งความไร้ระเบียบ   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช