KM&R2R to LO(6) ; เมื่อผู้บริหารแปรเปลี่ยนมาเป็นผู้นำ(พา)

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM&R2R to LO(6) ; เมื่อผู้บริหารแปรเปลี่ยนมาเป็นผู้นำ(พา)

หลังจากใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ 45 นาที ก็นำเสนอต่อกลุ่มใหญ่หลังจากใช้ในลักษณะ Reflection in small group การนำเสนอต่อกลุ่มใช้การเคลื่อนไหวไหลวนไปตามกลุ่มต่างๆ บรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลายสบายๆ โดยมี อ.หมอชลอ (Chalor Santiwarangkana) ช่วยทำ Reflection เพื่อให้เกิด inspiration สะท้อนคิดเพื่อการเกิดแรงบันดาลใจ ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความตื่นรู้และเบิกบาน อาจารย์ทำให้เห็นถึงการนำพา มากกว่าการใช้บทบาทของการกำกับ สั่งการ หากแต่สะท้อนให้บุคลากรตื่นรู้ในสิ่งที่จะไปต่อยอดต่อ และน้อมกลับมาใคร่ครวญที่จะพัฒนาปรับปรุง 

หลายคนสะท้อนความคิดความรู้สึกต่อการเรียนรู้ในช่วงเวลานี้ว่า
- ผอ.ให้ความเป็นกันเองมาก ให้ข้อคิดที่ทำให้เราย้อนกลับมามองงานและสามารถไปต่อได้ ไม่เดินมั่วซั่ว หลงทาง หลายๆ คนรู้สึกเช่นเดียวกัน อินกับกระบวนการ
- หลายคนมีความสุขสังเกตเห็นได้ชัด และกล้าพูดมากขึ้น ผอ.ท่านมีความเป็นอิสระในตัวเองและดูมีความสุข ท่านจะยิ้มน้อยๆ ทำให้พวกเราไม่เกร็งและผ่อนคลาย
- การได้รับการสะท้อนคิดจาก ผอ.ทำให้รู้สึกว่าพวกเรามีคุณค่า เช่น น้องบางคนไม่กล้าพูดแต่ในกระบวนการเขาผ่อนคลาย ยิ้มและกล้าพูดมากขึ้น 

ในฐานะผู้ออกแบบกระบวนการได้เห็นพลังของการเหนี่ยวนำของผู้บริหารที่แปรเปลี่ยนตนเองมาเป็นผู้นำ(ผู้นำพาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เคลื่อนไปได้) ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้บริหารจะสามารถทำเช่นนี้ mentor หรือผู้เหนี่ยวนำที่ทำให้ทุกคนตื่นรู้และเบิกบาน

จำประโยคหนึ่งที่ท่าน อ.หมอชลอ เคยพูดให้ฟังว่า "การที่จะนำพาคนในองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวท่านเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็สามารถทำได้" ซึ่งวันนี้ท่านก็ทำให้พวกเราเห็นและเป็นตัวอย่างให้ดู

#KMUC
15-08-60


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)