การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ทำการลงสำรวจชุมชน หมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านบ่อมะกรูด เพื่อสอบถาชาวบ้านเกี่ยวกับความเป็นมา ประวัติ วันสำคัญ ในชุมชนและทำแบบสัมภาษณ์ เมื่อลงสำรวจชุมชนเสร็จสิ้นนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)