การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

18 สิงหาคม 2560

 ผมได้เข้าร่วม การประชุมสภาของ อบต.ได้เข้าร่วมการประชุม มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสมาชิกแต่ล่ะหมู่บ้าน ว่ามีปัญหา หรือเรื่องที่ร้องทุก เพื่อจะแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)