การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่7

16/08/60--19/05/60.พวกเราได้ไปสำรวจพื้นที่เพื่อมาทำแผนที่เดินดิน.ผมได้ทดลองขับรถดำนาของทางศูนย์และผมได้ไปช่วยเด็กๆทำความสะอาดโบสถ์นั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยคับ.และได้ตอนรับคณะดูงานที่มาศึกษาดูงานที่ศูยณ์และได้แพ็คกล้วยฉาบเพื่อเตรียมไปขาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)