ฝึกประสบการวิชาชีพวันที่ 18/ส.ค./60 หน่วยที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

18 สิงหาคม 2560

       วันนี้เป็นวันฝึกงานวันที่ 18 ของดิฉันและเพื่อนๆ วันนี้พวกเราก็มาเข้าศูนย์กันตั้งแต่เช้า วันนี้ที่ศูนย์ของเรามีการประชุมเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาประชารัฐ โดยเริ่มประชุมกันตั้งแต่เช้า พวกเราก็ได้เตรียมจัดกาแฟ ขนม ให้กับคนที่มาเข้าร่วมประชุม และหลังจากนั้นพวกดิฉันก็ได้ทำงานของศูนย์และงานเกี่ยวกับข้อมูลของชุมชนสวนตะไคร้ และข้อมูลของศูนย์ วันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งก็ได้มีตลาดนัดปันสุขที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา โดยดิฉันก็ได้แวะไปดูความเรียบร้อยของพ่อค้า แม่ค้า และความเรียบร้อยของตลาด และกลับเข้ามาทำงานที่ศูนย์ วันนี้พวกดิฉันได้วาดแผ่นที่เดินดินของชุมชนสวนตะไคร้และได้ไปประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการประชุมจัดเวทีประชาคมในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ชุมชนสวนตะไคร้ และลงชื่อแยกย้ายกันกลับบ้าน 

    ภาพการลงมือวาดแผนที่เดินดินชุมชนสวนตะไคร้ ถ่ายภาพโดยนางสาวชริญา แก้วบัวดี

 ภาพการเดินแผนที่เดินดินชุมชนสวนตะไคร้ ถ่ายภาะโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด

         ภาพการแผนที่เดินดินชุมชนสวนตะไคร้ ถ่ายภาพโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)