"สมุดแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ท ๔๐๒"

ค้นพบ "สมุดแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ท ๔๐๒"
ตอนอยู่ ม๔/๕ รหัสประจำตัว ๒๗๗๖๒ เลขที่ ๑๓
อาจารย์ผู้สอน ชื่อ อาจารย์ทองแถว


๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๐

ยกตัวอย่างบทร้อยกรองที่เกี่ยวกับ "เกร็ดความรู้ คุณธรรม และอารมณ์"


แม่นี้ให้ชีวิต   แล้วมอบสิทธิ์ ให้ศักดิ์ศรี
รักถนอมและยอมพลี  ปลอบปราณี ต่อลูกมา
เติบใหญ่ให้เรียนรู้  ก้าวไปสู่ หนทางหน้า
ทุกข์ล้นทนทรมา   แม่ก็กล้า ฝ่าคลื่นลม
หยดหนึ่งของน้ำจิต   หลั่งจากมิตร อาจขื่นขม
หยาดหนึ่งของน้ำนม   เลือดผสม จำหลักจินต์
พระคุณอุ่นไพศาล   เกินประมาณมิรู้สิ้น
ดุจสายธาราริน   ลูกถวิล มิเว้นวาย


(จาก นวนิยาย "ดวงใจแม่")


๓๐ ปี ผ่านไป ไวเหมือนโกหก ;)...

บันทึกเอาไว้เตือนความทรงจำ

บุญรักษา ทุกท่าน ;)...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดดี..ความคิดชั่วความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นบันทึเตือนความจำที่มีคุณค่านะจ๊ะ

คุณมะเดื่อไม่เหลือสมุดแบบฝึกหัด

สมัยเป็นนักเรียนให้ดูเลย

เขียนเมื่อ 

พ่อกะแม่เอาให้จากบ้านครับ คุณมะเดื่อ ;)...